Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί υαλοπίνακες είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να  περιγράψει  τους διπλούς υαλοπίνακες ή τους τριπλούς υαλοπίνακες στα σύγχρονα παράθυρα σε σπίτια με τους οποίους βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας. Αντίθετα με τους παλαιούς μονούς στα παράθυρα ή τα παλιά διπλά τζάμια, οι νέοι πιο αποδοτικοί ενεργειακοί υαλοπίνακες χαμηλών εκπομπών  ενσωματώνουν στο γυαλί  επίστρωση-φίλτρο χαμηλής εκπομπής low-Ε και αποτρέπουν την άσκοπη μεταφορά θερμότητας ή τις απώλειες. .Αυτό κάνει τα παράθυρα πολύ θερμικά μονωμένα, δεν υπάρχει σταθερή θερμοκρασία   και μπορούμε να εξοικονομήσετε χρήματα για τους λογαριασμούς θέρμανσης  και να μειώσουμε το μέγεθος του αποτυπώματος άνθρακα .