Μπάρες

 Συχνά απαιτείται σε χώρους parking ή συχνής στάθμευσης να τοποθετηθούν μπάρες ελέγχου εισόδου για λόγους ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης.Η εταιρεία μας τοποθετεί μπάρες ασφαλείας ανάλογα με τη χρήση οικιακή ,επαγγελματική ή parking  καθώς .Διαθέτει πιστοποιημένα προϊόντα και after sales υπηρεσίες.