Πυράντοχοι

Ο πυράντοχος υαλοπίνακας είναι μια εξειδικευμένη λύση προστασίας απέναντι στη φωτιά.Απαιτεί ιδιαίτερες προδιαγραφές για την τοποθέτησή του και επιλέγεται ανάλογα με την προστασία που προσφέρει.Πρόκειται για υαλοπίνακες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία και έχουν ελεγχθεί με ειδικά tests που καθορίζουν τη συμπεριφορά του υαλοπίνακα την ώρα της φωτιάς.Ο υαλοπίνακας που θα επιλεγεί τελικά θα μας επιτρέπει σε περίπτωση φωτιάς την ασφαλή διεύλεση και προστασία της ζωής για συγκεκριμένο χρόνο , όπως αυτός αναγράφεται στο πιστοποιητικό του υαλοπίνακα.
 Υπάρχουν 3 παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή του υαλοπίνακα στη φωτιά
  • E Δείχνει την ικανότητα  του υαλοπίνακα να εμποδίζει τις φλόγες και τον καπνό να περνούν  μέσα από την εσωτερική πλευρά του  γυαλιού  που έχει ξεσπάσει μια φωτιά  στην εξωτερικό που πρέπει να περάσουμε εμείς ώστε να προστατευθούμε.
  • EW Διατηρεί  την παρεμπόδιση της φωτιάς ωστόσο επιπρόσθετα προστατεύει σε ένα βαθμό και από την υψηλή θερμότητα που εκπέμπεται λόγω φωτιάς.
  • EI Ο υαλοπίνακας έχει υψηλά επίπεδα προστασίας και μόνωσης στη φωτιά και αντέχει περισσότερο χρόνο  χωρίς να διαλυθεί

EW-Radiation-Control-Fire-GlassE-Integrity-Only-Fire-GlassEI-Insulation-Fire-Rated-Glass
 

fire-resistant-glass-E-EW-EI