Αλεξίσφαιροι

Αλεξίσφαιροι ορίζονται οι πολυστρωματικοί (Laminated) υαλοπίνακες που η σύνθεσή τους περιλαμβάνει πολλαπλό αριθμό φύλλων υαλοπινάκων όσο και μεμβρανών PVB ώστε να ενισχύει την αντοχή τους στην εισβολή και στη βολή όπλου.

Κάθε αλεξίσφαιρο τζάμι συνοδεύεται και από γραπτή πιστοποίηση για την αντοχή του σε συγκεκριμένους τύπους όπλων. Χρησιμοποιούνται κατεξοχήν σε τράπεζες, κοσμηματοπωλεία, ιδιωτικές κατοικίες, σωφρονιστικά καταστήματα, δημόσια κτίρια και υπηρεσίες για πρόσθετη ασφάλεια.
Η  κατηγοριοποίηση των τύπων ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ υαλοπινάκων  ασφαλείας ακολουθεί μια ονοματολογία η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες επιδόσεις οι οποίες ελέγχονται και μετρούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία περιγράφει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 356.
Οι  κατηγορίες κατάταξης έγιναν με βάση τις παρακάτω επιδόσεις :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ
ΟΠΛΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΛΩΝ
BR1
0,22 Long rifle
Long rifle
360m/s
3
BR2
9mm parabellum
Luger, Uzi
400 m/s
3
BR3
0,357 magnum
Magnum
430 m/s
3
BR4
0,44 magnum
Magnum
440 m/s
3
BR5
5,56x45mm
M16
950 m/s
3
BR6
7,62x51mm soft core
FAL / Winchester
820 m/s
3
BR7
7,62x51mm hard core
FAL
830 m/s
3
SG1
 12/70
Riotgun
420m/s
1
SG2
 12/70
Riotgun
420 m/s
3
 Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται ολοφάνερο, ότι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standards η κατηγοριοποίηση ασφαλείας ενός υαλοπίνακα, είναι ανεξάρτητη της συνθέσεώς του και εξαρτάται αποκλειστικά από την επίδοση ανθεκτικότητάς του κατά την διαδικασία του test.
Είναι λογικό και επόμενο η τεχνολογία των υλικών , με την πάροδο του χρόνου, να δίνει νέα προϊόντα τα οποία με μικρότερο βάρος να επιτυγχάνουν καλλίτερες επιδόσεις .Στόχος της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιού είναι να λανσάρει στην  αγορά νέα γυαλιά προηγμένης τεχνολογίας τα οποία με μικρότερο πάχος και μικρότερο βάρος να ανταποκρίνονται καλλίτερα σε συνθήκες μηχανικής  καταπόνησης.Οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες που παρέχει η εταιρεία μας , συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE και αποτελέσματα εργαστηρίων) που τα κατατάσσουν στην κατηγορία αντίστασής τους κατά επιθέσεων από συγκεκριμένα όπλα.