Υαλοπίνακες Ασφαλείας

Οι σύγχρονες τάσεις  απαιτούν στους χώρους και στις προσόψεις εκμετάλλευση του φυσικού φωτός και ως εκ τούτου ο υαλοπίνακας  όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες διαστάσεις θα  πρέπει απαραίτητα να καλύπτει και συνθήκες ασφάλειας. Για το λόγω αυτό έχουν δημιουργηθεί διαφορετικοί υαλοπίνακες ανάλογα με το είδος ασφάλειας που παρέχουν.
Ο πολυεπίπεδος υαλοπίνακας (triplex) προσφέρει ασφάλεια ανάλογα με τα πάχη του και τις μεμβράνες που περιέχει.
Πρόκειται ουσιαστικά για μεμβράνες που τοποθετούνται ενδιάμεσα σε δύο ή περισσότερα φύλλα γυαλιού αυξάνοντας τις ιδιότητες του υαλοπίνακα σε αντοχή και  πίεση αποτρέποντας τα θραύσματα όταν σπάει.
Η  εταιρεία μας παρέχει τους εξής τύπους υαλοπινάκων :
  • σκληρυμένους υαλοπίνακες (securit)
  • αντιβαλλιστικούς – αντιβανδαλιστικούς
  • προστασίας (triplex)
  • πυράντοχους
Η ΜΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  έχει μεγάλη εμπειρία  στην τοποθέτηση των γυαλιών ασφαλείας και σας παρέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα .
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά  τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες που οι απαιτήσεις αυξάνονται λόγω τις ικανότητας τους να σταματούν βλήματα ή επιθέσεις βανδαλισμών μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε το σωστό τύπο υαλοπίνακα ασφαλείας.
Η εταιρεία  μας ασχολείται με κάθε εφαρμογή που προσδίδει σε κάθε σύγχρονο κτίριο  αισθητική και τη λειτουργικότητα και ανταποκρίνεται σε κάθε αρχιτεκτονική και διακοσμητική απαίτηση.
Ενδεικτικές μας εφαρμογές:
  • σκάλες
  • στηθαία
  • πισίνες
  • στέγαστρα
  • περίμετροι
Η τοποθέτηση τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πρέπει να γίνεται από έμπειρους υαλοθέτες για να εξασφαλίζεται το μέγιστο αποτέλεσμα.Πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας και τιμολόγιο για να έχουν ισχύ οι εργοστασιακές προδιαγραφές.