Πολυεπίπεδοι

Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα φύλλα γυαλιού κολλημένα μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα διαστρώματα μεμβρανών πολυβυνιλοβουτιράλιου (PVB) εξαιρετικής αντοχής. Αφού έχει τοποθετηθεί το PVB ανάμεσα στα φύλλα γυαλιού, όλα μαζί υπόκεινται σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμότητας και πίεσης μέσα σε κλίβανο.
Το πάχος και ο αριθμός των γυαλιών μπορεί να μεταβληθεί ώστε να δημιουργηθεί απλό TRIPLEX (Laminated) ή TRIPLEX (Laminated) tempered γυαλί με διαφορετικά πάχη υαλοπινάκων ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κάθε τύπου εφαρμογής.Οι PVB μεμβράνες μπορεί να είναι είτε εντελώς διαφανείς, είτε ημιδιαφανείς, είτε για ορισμένες εφαρμογές έγχρωμες.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα παραμένουν κολλημένα στην μεμβράνη  PVB και έτσι αποφεύγονται οι πιθανοί τραυματισμοί από την τυχαία πτώση των υαλοθραυσμάτων. Σε πλήρως πλαισιωμένη εγκατάσταση τα θραύσματα γυαλιού  συγκρατούνται από το PVB και το γυαλί εξακολουθεί να διατηρεί μια παραμένουσα αντοχή έως ότου αντικατασταθεί.